Naar de Huisarts

Er zijn filmpjes en folders gemaakt die je kunnen helpen bij het bezoek aan de huisarts.

Filmpjes:
‘Mensen met een verstandelijke beperking bij de huisarts. Een gezamenlijke zorg’.
Een korte film over hoe het bezoek van mensen met een verstandelijke beperking voor henzelf, begeleiding en de huisarts beter kan.


Filmpje met uitleg over het huisartsenboekje.


Filmpje met uitleg over het huisartsenboekje en communicatieformulier.


•Beschikbare ondersteuningsproducten. In dit overzicht vindt u een overzicht van beschikbare ondersteuningsproducten (instrumenten, websites en apps) specifiek voor mensen met een verstandelijke beperking bij het bezoek aan de huisarts. Dit overzicht wordt regelmatig geactualiseerd.

• Verklarende Woordenlijst Diabetes. In deze lijst staan 100 makkelijke woorden om beter te kunne praten over diabetes (suikerziekte). Deze lijst is gemaakt door CBO en Testpanel ABC Noord-Nederland.

Folders:
Brochure Naar de Huisarts. Tips om goed samen te werken en elkaar informatie te geven.

•Het Huisartsenboekjehelpt bij het overdragen van informatie bij een bezoek aan de huisarts. In het boekje zijn pagina’s waar de patiënt en de dokter belangrijke informatie kunnen opschrijven.
Klik hier voor het formulier voor de patiënt. Klik hier voor het formulier voor de dokter.

•Het communicatieformulier is een hulpmiddel om informatie mee te nemen naar en van de huisarts. Je kunt het als patiënt zelf of samen met een begeleider invullen.
Je kunt de hier voor de voorkant en hier voor de achterkant van het formulier.
Je kunt de formulieren met de computer invullen.

• Alle producten op een rij.
In dit overzicht staan alle producten die mensen met een verstandelijke beperking kunnen helpen bij een bezoek aan de huisarts.
Klik hier om het overzicht te downloaden.